Garderobsplanering

Syftet med en garderobsplanering är renodla garderoben så att den blir så användbar som möjligt och bara innehåller plagg som faktiskt passar dig och din livsstil. Du får en professionell bedömning av din nuvarande garderob, hjälp med att identifiera vilka plagg som kan sorteras ut och vad du behöver komplettera med. Du får vidare hjälp med att hitta nya kombinationer och användningsområden bland dina befintliga plagg och förslag på hur du kan organisera din garderob så att den ska bli så lättöverskådlig som möjligt.

Genom en garderobsplanering och mina stilsäkra tips och råd får du en renodlad, organiserad och flexibel garderob som passar dina behov.